Támogatóink:

Országos Szlovák önkormányzat

 

Békés Megyei szlovák Önkormányzat


Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Emberi Erőforrás Minisztériuma

Nemzeti együttműködési Alap

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Tótkomlós Város Önkormányzata

 

Komlósi Szlovákok Szervezete

Szervezetünk az 1980-as évektől folyamatosan és aktívan működik. A közel 100 főből álló hagyományőrző közösségünk a helyi szlovák lakosságból tevődik össze. Az identitástudat erősítése, népi kultúránk megőrzése, gazdag hagyománykultúránk ápolása céljából szerveződtünk.

Közösségünk gyakran tart megbeszéléseket, amelyeket a feladatok sokasága tesz szükségessé.
Aktív szerepet töltünk be a helyi kulturális életben, hiszen szervezetünk tevékenységi köre igen széles: hagyományápolás, népi szokások felelevenítése, gyűjtőmunka, daloskör, színjátszó kör, stb. Igyekszünk a helyi művelődési igényeket lehetőségünkhöz mérten kielégíteni.

Szervezetünk működéséhez szükséges anyagi fedezet egyrészt a tagok által fizetett tagdíjak, másrészt az országos szervezet és a helyi önkormányzat által évente egy alkalommal nyújtott támogatás.
A felsorolt bevételi források rendszerint alig fedezik kiadásainkat. Költségvetésünk bevételi oldalának növelése céljából pályázati úton igyekszünk forrásokhoz jutni, s elképzeléseinket, programjainkat ezáltal megvalósítani. A szervezet folyamatos működésének lételeme a tagok lokál-patriotizmusából adódó önkéntes feladatvállalás. A legtöbb esetben tagjainak önzetlen felajánlásaival, a rendezvények megvalósításához szükséges anyagok, eszközök rendelkezésre bocsátásával jelentősen csökkentjük kiadásainkat. Működésünk a közösség tagjainak aktivitása nélkül elképzelhetetlen.

Korábbi tevékenységeink elsősorban a hagyományőrzésre, értékeink közvetítésére, népi szokásaink felelevenítésére irányulnak:

 • Közösségünk áttanulmányozta az itt élő szlovákok történelmét, nagy hangsúlyt fektetve a népi szokások felelevenítésére, így pl. locsolkodás, tollfosztás, kukoricafosztás, stb.
 • Évek óta folyamatos gyűjtőmunkát végzünk. Elsősorban az elődeink kultúráját leginkább jellemző tárgyi emlékeket gyűjtöttünk össze. Így kerültek összegyűjtésre a tótkomlósi szlovák népi kultúrát leginkább jellemző szőttes –és hímzésminták, s folyamatban van a festett bútorok mintáinak, a faragott bútorok motívumainak gyűjtése is.
 • Hagyományaink megőrzése céljából a jellegzetes komlósi ételek, tésztafélék receptjeinek összegyűjtésére is sor került. Rendezvényeinken, az alkalomnak megfelelő ételeket, tésztaféléket készítjük el.
 • agjaink közreműködésével készült el a Város Néprajzi gyűjteményének, a Tájház, a Szlovák Ház tárgyainak videofilmen történő archiválása a felnövekvő nemzedék számára. Ebben a dokumentáló munkában tagjaink felkutatták a tárgyak eredetét, használati, esztétikai értékét.
 • Felvételre került városunkban a tótkomlósi szlovákok ünnep –és szokásrendjéből a „komlósi lakodalmas”. A videofilm elkészítésében, a szokás felelevenítésében közösségünk tagjai aktívan részt vettek az alkalomra illő búcsúztatók, rigmusok összegyűjtése, illetve a korabeli ruhák felkutatása által.
 • Szervezetünk tagjaiból „Rozmaring” néven népdalkör alakult, mely a komlósi szlovák dalok megőrzésén, s gyűjtésén fáradozik, s a helyi kulturális rendezvények gyakori szereplői.
 • Öntevékeny színjátszó körünk szlovák nyelvű darabok előadásán dolgozik.
 • Szervezetünk tagjai hozzájárultak a „Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je”kiadásához munkájukkal és a gyűjtött dalokkal.
 • A hagyományos Szlovák bál szervezése is feladataink közé tartozik.
 • Tevékenységeink körét bővíti a helyi óvoda és iskola rendezvényein való közreműködés. Ezeken a rendezvényeken valamely régi szokást idézzük fel, s mutatjuk be a gyerekeknek.
 • Tagjaink szoros kapcsolatot tartanak fenn a környékbeli szlovák települések szervezeteivel.
 • Sok regionális és országos rendezvényen képviseljük városunkat, bemutatva ételeinket, dalainkat, szokásainkat.
 • Minden évben visszatérő programként kirándulást szervezünk tagjaink számára. Uticéljaink között szerepelnek magyarországi szlovák települések, Szlovákia, Csehország.

2001. augusztus 18-án első alkalommal megrendeztük a „Helyi népi hagyományaink, szokásaink felelevenítése a „komlósi liszt”–ből készült kenyér és kelt tészták sütése” hagyományőrző rendezvényünket. Ez a rendezvény hagyománnyá vált.

2003-ban rendeztük meg nagy sikerrel az az I. Tótkomlósi Szárazkolbász Versenyt, mely szintén hagyománnyá vált.

E két rendezvénnyel a Tótkomlósi szlovák gasztronómiai hagyományokat szeretnénk feleleveníteni.

Szervezetünk Komlósi Szlovákok Szervezete néven 2002 óta egyesületként működik.

Ma 2019.11.14.
Aliz napja van.

 

Köszönjük, ha adója
1%-ával támogat bennünket!

Komlósi Szlovákok Szervezete:
Adószám: 18387074-1-04

A "Komlósi Szlovákokért" alapítvány:
Adószám: 18382206-1-04

 

 

© 2013 Tótkomlósi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat